Анотація 2.1

АНОТАЦІЯ

Актуальність цього напрямку досліджень обумовлена багатоступеневою підготовкою фахівців. Показана схема укладення тристоронніх договорів на підготовку майстрів виробничого навчання (замовник кадрів – навчальний заклад – студент), яка потребує удосконалення в питанні якісної підготовки фахівців. З метою підготовки висококваліфікованих майстрів виробничого навчання досліджується підхід до відбору випускників ПТНЗ з високим рівнем знань і високими робочими розрядами. Пропонується залучати до комісій ПТНЗ з Державних підсумкових атестацій та Випускних кваліфікаційних іспитів (захист дипломних робіт) викладачів технікуму спеціальних дисциплін з метою якісного відбору випускників, які бажають продовжувати навчання. Результатом цієї роботи є постійне збільшення у контингенті навчального закладу випускників ПТНЗ.