Анотація 2.2

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – процес тестового оцінювання рівня професійної компетентності студентів-аграрників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Мета дослідження – обґрунтувати дидактичні вимоги до конструювання тестів оцінювання рівня професійної компетентності студентів-аграрників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, розробити приклади тестів з окремих розділів спеціальних дисциплін та експериментально перевірити їх валідність.

Обґрунтовано дидактичні вимоги до створення тестів успішності навчання, розроблено методику поетапного конструювання різнорівневих тестових завдань та тестів, визначення валідності тесту та процедури тестування для оцінювання рівня професійної компетентності майбутніх фахівців-аграрників; розроблено приклади тестів з окремих розділів навчальних дисциплін «Сільськогосподарські машини та знаряддя»та «»Патологічна анатомія і патологічна фізіологія тварин»; проведено педагогічний експеримент оцінювання змістової та функціональної валідності експериментального тестового інструментарію і валідності процедури оцінювання.