Анотація 2.5

АНОТАЦІЯ

Об’єктом дослідження є процес підготовки майбутніх вчителів трудового навчання в педагогічному університеті за умов стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та зміни парадигми освіти.

Предметом дослідження є система методичної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання на етапі їх навчання в педагогічному університеті.

Мета дослідження – аналіз різноманітних форм і методів застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання, їх вплив на формування у студентів професійних знань, умінь і навичок при вивченні навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі.

Гіпотеза дослідження – підвищення рівня підготовки майбутнього вчителя трудового навчання (процес навчання студента) за умови використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Стислий зміст роботи: Опрацьована навчальна та наукова література з метою дослідження теоретичних та науково-методичних засад формування професійних знань та умінь майбутніх вчителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовані програмно-педагогічні засоби та електронні підручники з точки зору ефективності їх використання при формуванні професійних знань, умінь і навичок майбутніх вчителів трудового навчання. Обґрунтована концепція підготовки майбутнього вчителя трудового навчання в умовах застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Проведена пошуково-дослідна робота з метою визначення впливу навчальних віртуальних середовищ на формування професійних знань, умінь і навичок майбутніх вчителів трудового навчання. Розроблені елементи методики формування професійних знань та умінь майбутніх вчителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій та апробовані в навчально-виховному процесі.