Анотація 3.2

АНОТАЦІЯ

Метою дослідженняє розробка, теоретичне обґрунтування і експериментальна перевірка цілей, змісту, методів, організаційних форм, засобів і технологій навчання, орієнтованих на формування проектної культури у майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп'ютерних технологій і систем з ціллю підвищення рівня проектної підготовки студентів інженерно-педагогічної спеціальності комп'ютерного профілю в процесі вивчення системотехнічних дисциплін.
Об'єктом дослідженняє процес вивчення системотехнічних дисциплін майбутніми інженерами - педагогами комп'ютерного профілю.
Предметом дослідженняє формування у майбутніх інженерів - педагогів комп'ютерного профілю проектної культури в процесі вивчення системотехнічних дисциплін.
Відповідно до об'єкта, предмета і мети дослідження була висунута наступна наукова гіпотеза.Якщо:

  • визначити поняття «проектна культура майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю» і встановити відмінності проектної культури від сукупності проектних умінь;
  • на основі цих відмінностей розробити метод визначення змін в структурі і змісті навчального матеріалу для формування проектної культури в процесі системотехнічної підготовки і сам модернізований зміст навчального матеріалу;
  • розробити науково обґрунтовані цілі, організацію, методи, засоби і технології навчання, що реалізують модернізований зміст навчального матеріалу,
  • то, можна сформувати у студентів інженерно-педагогічної спеціальності комп'ютерного профілю, як майбутніх інженерів-педагогів, професійний рівень проектної культури.

Рішення задач дозволило одержати наступні наукові результати:

  • метод визначення структури і змісту навчального матеріалу для формування проектної культури майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в процесі системотехнічної підготовки;
  • методи розробки і моделі окремих компонентів методичної системи формування проектної культури майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в процесі їх системотехнічної підготовки;
  • експлікацію поняття «проектна культура майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю».

В результаті дослідження розроблені теоретичні основи організації навчального процесу, орієнтованого на формування проектної культури майбутніх інженерів – педагогів комп’ютерного профілю в процесі системотехнічної підготовки. Професійний рівень проектної культури, що формується, стає передумовою підвищення конкурентоспроможності випускника на ринку праці. Теоретичний концепт формування проектної культури може бути застосований для формування проектної культури у інженерів-педагогів інших профілів.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблений науково-обґрунтований навчальний матеріал, методи, технології, засоби і організаційні форми навчання дозволяють формувати проектну культуру у студентів інженерно-педагогічної спеціальності комп’ютерного профілю і тим самим підвищувати конкурентоспроможність випускників на ринку праці.