Анотація 3.3

АНОТАЦІЯ

Для ефективної підготовки сучасних робітничих кадрів інженери-педагоги нової формації повинні володіти найсучаснішими технологіями навчання, зокрема, комп’ютерною. На сьогодні розроблено теоретичні передумови комп’ютерної технології навчання, що забезпечує реалізацію основних принципів дидактики, пов’язані з навчанням, самостійною пізнавальною діяльністю і керуванням навчальним процесом з використанням комп’ютерних дидактичних засобів.

Розробка автоматизованих навчальних систем передбачає дотримання відомих дидактичних принципів: науковості та доступності викладу матеріалу, розумової активізації діяльності, поступового переходу від простого до складного, оперативного вияву і виправлення помилок. Проектування автоматизованих навчальних систем – це дидактична проблема, що пов’язана з цілим рядом педагогічних завдань: активізацією навчально-пізнавальної діяльності, індивідуалізацією навчання, розвитком науково-дослідної діяльності, підвищенням ефективності контролю, розвитком умінь використання інформаційних технологій, формування інформаційної культури.

В сучасних умовах реформування освіти формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до розробки і використання таких автоматизованих навчальних систем у своїй професійній діяльності стало нагальною необхідністю.

Метою науково-дослідної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка методики формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до розробки та використання автоматизованих навчальних систем.