Анотація 3.4

АНОТАЦІЯ

У кожному наступному поколінні інформаційних технологій актуалізуються нові інтелектуальні функції, у зв’язку з чим оновлюється і ускладнюється роль людського фактору. Соціально-економічна обстановка в суспільному виробництві України така, що все більше з’являється виробництв, систем, складних виробів, спроектованих або організованих без урахування ергономічних норм і вимог. В результаті зростає частка подій, пов’язаних з «людським фактором».

Уміння проводити ергономічну експертизу автоматизованих робочих місць, технологічних процесів, автоматизованого обладнання повинне стати обов’язковим компонентом підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю. Випускники інженерно-педагогічних спеціальностей мають бути ознайомлені з основами проведення судово-ергономічної експертизи в їхніх же інтересах. Досвід проведення занять з дисципліни «Ергономіка інформаційних технологій засвідчив високу зацікавленість студентів у вивчені всіх розділів дисципліни, особливо, присвячених ергономічній і судово-ергономічній експертизі.

Метою науково-дослідної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка методики формування аналітичних умінь експертизи умов праці в процесі ергономічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.