Анотація 3.5

АНОТАЦІЯ

Система безперервного  виробничо-практичного навчання студентів дозволяє реалізувати найбільш прогресивну форму підготовки спеціалістів, в якій навчальна діяльність розгортається на фоні професійної, поступово переходячи в суто професійну. Ретельно продумана послідовність трудових операцій і відповідних їм вправ склали основу нової, прогресивної операційної системи виробничого навчання.
Мета дослідження – вдосконалення методів практичної підготовки студентів інженерно-педагогічної спеціальності машинобудівного виробництва.
Завдання дослідження: визначення існуючих організаційних форм і можливостей для практичної підготовки, визначення методів вдосконалення методичного забезпечення і підвищення рівня єдності теоретичного і практичного навчання студентів інженерно-педагогічної спеціальності машинобудівного виробництва, розробка рекомендацій по теорії і практиці організації безперервного процесу підготовки інженерів-педагогів в навчальних майстернях виробничих практик.