Анотація 3.7

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – підготовка кваліфікованих робітників в навчально-виробничому процесі професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ).

Предмет дослідження – теорія і методика формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у системі роботи ПТНЗ.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці і експериментальній перевірці системи роботи ПТНЗ з формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників.

Гіпотеза дослідження  ґрунтується на припущенні, що формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників в ПТНЗ буде більш ефективним за таких умов:

  • формування творчого професійного мислення;
  • використання моделі кваліфікованого робітника;
  • спрямування змісту навчальних дисциплін на формування професійної мобільності;
  • дієвості знань (умінь використовувати їх в різних ситуаціях на практиці);
  • структурування змісту навчання відповідно до моделі сучасного робітника;
  • моделювання професійної мобільності кваліфікованого робітника будується на основі узагальнюючих завдань його діяльності;
  • відповідності професійно-кваліфікаційного потенціалу випускників ПТНЗ вимогам виробництва;
  • запровадження системи роботи ПТНЗ з формування професійної мобільності кваліфікованого робітника.

У дослідженні планується: дослідити особливості виробничої діяльності кваліфікованих робітників в умовах ринкової економіки, проаналізувати рівень професійної мобільності випускника сучасного ПТНЗ, розробити Концепцію формування професійної мобільності майбутніх робітників, визначити та теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови ефективної роботи ПТНЗ з формування професійної мобільності майбутніх робітників, визначити та теоретично обґрунтувати інтегративні підходи до розробки моделі професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника, визначити критерії рівня сформованості  професійної мобільності у випускника ПТНЗ, побудувати модель професійно-мобільного кваліфікованого робітника, розкрити зміст і структуру психолого-педагогічної готовності педагогів професійної школи до формування професійної мобільності учнів ПИНЗ, розкрити підготовку педагогічних кадрів до формування професійної мобільності у майбутніх кваліфікованих робітників в системі методичної роботи ПТНЗ, експериментально перевірити ефективність системи роботи ПТНЗ з формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників, розробити методичні рекомендації щодо формування професійної мобільності у майбутніх кваліфікованих робітників в системі методичної роботи ПТНЗ та впровадити їх у систему підготовки педагогічних кадрів.