Анотація 3.8

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього педагога професійного навчання.

Предмет дослідження – процес формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю.

Мета дослідження – визначити та обґрунтувати педагогічні умови успішного формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю.

Наукова гіпотеза полягає в тому, що формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю буде здійснюватись більш успішно за умов:<

  • орієнтації майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю на самооцінку професійної компетентності;
  • використання інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки;

- використання розроблених методичних рекомендацій щодо успішного формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю.

В ході дослідження розкрито сутність професійної компетентності педагога професійного навчання та засоби її формування, визначені та обґрунтовані педагогічні умови успішного формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю. Планується розкрити особливості зміни змісту освітнього процесу, спрямованого на формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю, розробити модель формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю та методичні рекомендації щодо успішного формування цієї компетентності.