Анотація 3.9

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – процес професійного зростання викладачів ПТНЗ.

Предмет дослідження – педагогічні умови професійного зростання викладачів ПТНЗ металургійного профілю.

Мета дослідження – визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови професійного зростання викладачів ПТНЗ металургійного профілю та експериментально її перевірити.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що професійне зростання викладачів ПТНЗ металургійного профілю буде значно ефективнішим за умов:

  • запровадження системи роботи в ПТНЗ металургійного профілю,
  • постійного самовиховання викладачів.

У ході роботи планується визначити критерії професійного зростання викладачів ПТНЗ, створити систему роботи ПТНЗ металургійного профілю професійного зростання викладачів та управління нею, методику, творчі завдання та вправи професійного зростання викладачів ПТНЗ.