Анотація 3.11

АНОТАЦІЯ

Найбільш специфічним для викладача спеціальної технічної дисципліни вищої школи є поєднання педагогічної, технічної, наукової та дослідницької діяльності. Саме такий симбіоз в особі педагога-інженера потрібний для підготовки сучасного інженера, який би відповідав вимогам сучасного ринку праці, був конкурентоспроможним і міг самореалізовуватися в умовах сучасного виробництва як інженер, педагог, психолог і керівник в одній особі.

Але, не секрет, що фахівця може підготувати лише фахівець, тобто інженер-педагог, який володіє широким спектром професійно-педагогічних компетентностей.

Науково-дослідна робота спрямована на вирішення проблем інженерно-педагогічної освіти при підготовці фахівців для вищої технічної школи України через виокремлення набору необхідних компетенцій та їхнього формування у викладачів вищих технічних навчальних закладів.