Анотація 3.14

АНОТАЦІЯ

Мета дослідження - аналіз накопиченого досвіду в галузі інженерно-педагогічної освіти з питань забезпечення її професійно-педагогічної складової, побудова нової концепції освіти інженерно-педагогічних кадрів з позицій особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів до педагогічної підготовки в цілому, розробка моделі педагогічної складової професійної підготовки інженерів-педагогів; визначення та обґрунтування  змісту, способів педагогічної підготовки інженерів-педагогів.


Зміст та виконаний обсяг роботи:
1. Теоретичні основи становлення педагогічної складової інженерно-педагогічної освіти (30.06.05.).
2. Розробка змісту педагогічної (31.12.05.).
3. Розробка логічних структур навчального матеріалу з дисциплін педагогічної складової підготовки інженерно-педагогічних кадрів (31.12.06.).
4. Розробка методичного забезпечення педагогічної складової підготовки інженерно-педагогічних кадрів (31.12.07.).
5. Визначення ефективності педагогічної складової підготовки інженерно-педагогічних кадрів (31.12.08.)
5. Узагальнення результатів дослідно-експериментальної перевірки ефективності розробленої педагогічної складової підготовки інженерно-педагогічних кадрів (31.12.09.).
Очікуванні результати:
1. Структура професійно-педагогічної діяльності інженера-педагога.
2. Структура особистості інженера-педагога.
3. Робочі навчальні програми з дисциплін, що забезпечують педагогічну складову інженерно-педагогічної освіти.
4. Методичні рекомендації щодо впровадження програм педагогічної підготовки інженерно-педагогічних кадрів.
5. Результати дослідно-експериментальної перевірки впровадження педагогічної складової підготовки інженерно-педагогічних кадрів.