Анотація 3.16

АНОТАЦІЯ

Предмет дослідження – особливості мов програмування та їх використання в навчальному процесі на прикладі мови С++.
Мета дослідження – вивчення та аналіз особливостей впливу мови програмування на ефективність професійної комп’ютерної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.


Завдання дослідження:
1. Визначення сутності та змістовні характеристики інтеграції теоретичних і практичних знань з мов програмування та їх вплив на ефективність професійної підготовки фахівців.
2. Обґрунтування дидактичних умов інтеграції теоретичних і практичних знань з мов програмування, що сприяють підвищенню ефективності професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів.
3. Дослідження особливостей мови програмування С++ порівняно з мовами Pascal та Delphi та їх використання в навчальному процесі з підготовки фахівців за спеціальністю «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».
4. Розробка посібника з мови програмування С++.