Анотація 4.1

АНОТАЦІЯ

Ускладнення ролі людського фактору в системах «людина-машина» призводить до виникнення помилок людини, що впливають на якість діяльності цих систем. Таким чином, постає проблема вивчення якості операторської діяльності. Знання класифікації помилок, методів їх виявлення та попередження є «ключем» до забезпечення ефективності, якості і надійності систем «людина – техніка - середовище».

Випускникам спеціальності «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні» треба буде готувати операторів комп’ютерного набору і операторів ЕОМ до безпомилкової діяльності. На основі знань про структуру та зміст діяльності оператора, про види помилок людини та відмовлень техніки, на основі літературних та експериментальних відомостей про показники якості типових дій їм треба буде визначати показники надійності та якості діяльності людини-оператора, кількісно оцінювати варіанти алгоритму діяльності оператора автоматизованого технологічного комплексу. З позицій навчального процесу це означає необхідність вивчення студентами помилок людини-оператора. Велику роль в цьому відіграє особистий досвід операторської діяльності.

Метою науково-дослідної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка методики формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до безпомилкової операторської діяльності в процесі комп’ютерної підготовки.