Анотація 4.2

АНОТАЦІЯ

Одним з перспективних напрямків використання комп’ютерних технологій у вищих навчальних закладах є візуалізація навчального матеріалу шляхом застосування мультимедійних технологій. Подання інформації у вигляді наочних образів справляє більш сильний вплив на людину, її мислення, пам'ять, ніж речова інформація, дозволяє максимально акцентувати увагу студентів на предметі навчання, що сприяє більш якісному засвоєнню навчального матеріалу.

Складність засвоєння студентами курсу теоретичних основ електротехніки обумовлена широким використання математичного апарату для опису і обґрунтування електромагнітних явищ, які мають місце в реальних електротехнічних пристроях. Дуже часто за формулами, складними математичними виразами студенти не бачать фізичної сутності електромагнітних явищ, а нерозуміння фізичних процесів породжує відчуження й прохолодне ставлення до вивчення дисципліни.

Вказані труднощі засвоєння теоретичних основ електротехніки породжують протиріччя між необхідним рівням подання теоретичного матеріалу і реальними можливостями студентів з його сприйняття. Застосування нових технологій з наочним поданням інформації про процеси, яки відбуваються в електричних і магнітних колах, а також електромагнітних колах має суттєво підвищити статус образного мислення студентів, рівень його розвитку, змінити співвідношення між понятійним та образним мисленням, що сприятиме якісному розумінню електромагнітних явищ, і на основі цього, підвищенню якості навчального процесу.

Метою науково-дослідної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка й експериментальна перевірка педагогічної моделі візуалізації складних динамічних процесів, що протікають в електричних колах, яка буде застосовуватися при вивченні дисципліни ТОЕ.