Анотація 4.3

АНОТАЦІЯ

Актуальною проблемою в педагогічній освіті сьогодення є вибір форм навчання, які давали б змогу розвивати особистий потенціал студента, чому і присвячене дане педагогічне дослідження. Пропонується застосування у педагогічній діяльності інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання, які створюють оптимальне середовище та забезпечують навчально-дослідницьку, пізнавальну діяльність майбутніх фахівців. Серед них використовуються та аналізуються елементи модульно-рейтингової технології навчання, дистанційного навчання, методу проектів, організація самостійної роботи через міжпредметні зв’язки. Особлива увага в роботі над цією проблемою приділяється підвищенню кваліфікації педагогічного колективу шляхом проходження курсів з інноваційних технологій навчання. Результатом впровадження зазначених технологій та методів навчання є підвищення мотивації пізнавальної діяльності студентів.