Анотація 4.4

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто сутність, особливості організації та методичного забезпечення модульно-рейтингової системи. Вивчається результативність системи для визначення якості та рівня здобутих протягом навчання знань і вмінь студентів, стимулювання систематичної самостійної роботи, запровадження здорової конкуренції, виявлення та розвитку творчих здібностей студентів. Розкривається необхідність забезпечення діяльнісного підходу до навчання, в основі якого в комплексі використовуються ідеї контекстного навчання, різнорівневий рейтинговий контроль та дванадцятибальна шкала оцінювання. Такий підхід сприяє ефективному формуванню у майбутніх педагогів самостійності, активності, творчої пізнавальної діяльності, елементів професійної компетентності і готовності набувати нові знання; здійсненню вибору найбільш результативних способів навчання, створенню авторських методик і прийомів професійної діяльності.