Анотація 4.5

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – процес формування інформаційних компетентностей майбутніх викладачів професійного навчання.

Предмет дослідження – методична система формування у майбутніх викладачів професійного навчання компетентності в інформаційній безпеці.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці ІКТ-орієнтованої методики формування компетентності в інформаційній безпеці у процесі навчання майбутніх викладачів професійного навчання.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ІКТ-підхід до формування компетентності в інформаційній безпеці виступатиме засобом активізації пізнавальної діяльності майбутніх викладачів професійного навчання – фахівців з інформатики та обчислювальної  техніки.

В ході дослідження розглянуті такі питання: компетентнісний підхід у підготовці майбутніх викладачів професійного навчання, спеціальні професійні компетентності викладача професійного навчання, ІКТ-підхід до формування компетентності в інформаційній безпеці, мета та зміст спецкурсу «Основи інформаційної безпеки», організаційні форми, методи та засоби формування компетентності в інформаційній безпеці, методика формування компетентності в інформаційній безпеці на прикладі окремих  тем.

Результат роботи – розробка та впровадження методики формування компетентності в інформаційній безпеці, впровадження спецкурсу «Основи інформаційної безпеки».