Анотація 4.11

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

Предмет дослідження – оновлення процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на основі застосування інноваційних технологій.

Мета дослідження – обґрунтування моделі оновлення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на основі реформування концептуальних, структурно-змістовних та технологічних засад.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні того, що вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів залежить від ефективності застосування комплексу інноваційних технологій.

Завдання дослідження:

  • проаналізувати стан розробки проблеми застосування інноваційних педагогічних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у педагогічній літературі та практиці;
  • розробити методику щодо втілення педагогічних технологій у навчальний процес в інженерно-педагогічному навчальному закладі;
  • розробити навчально-методичний посібник «Методика проектування педагогічних технологій».
  •