Анотація 4.12

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – процес педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.

Предмет дослідження – оновлення процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на основі застосування інноваційних, інформаційних технологій.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику підготовки майбутніх інженерів-педагогів шляхом застосування інноваційних технологій.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні того, що вдосконалення професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів залежить від:

  • вміння формувати власну систему інформаційної підтримки;
  • ефективності застосування комплексу інноваційних, інформаційних технологій;
  • формування професійно-важливих якостей шляхом використання власної системи інформаційної підтримки (на прикладі дисципліни «Методика професійного навчання: основні технології»).

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан розробки проблеми застосування інноваційних педагогічних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у педагогічній літературі та практиці.
2. Розробити методику забезпечення щодо втілення інноваційних технологій у процес вивчення педагогічних дисциплін в інженерно-педагогічному навчальному закладі.
3. Розробка методичного забезпечення до використання інноваційних технологій в професійній педагогічній діяльності інженера-педагога.
4. Розробка методичного забезпечення до використання в педагогічній діяльності системи інформаційної підтримки професійної педагогічної діяльності інженера-педагога.