Анотація 4.13

АНОТАЦІЯ

Педагогічні інноваційні технології формування педагогічної компетентності майбутніх педагогів ПТНЗ в умовах ВНЗ інженерно-педагогічного профілю. Досліджується процесуально-особистісних підхід щодо розуміння педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Роль пріоритетності особистості викладача ПТНЗ в навчальному процесі. Визначення змісту педагогічної компетентності через систему знань, умінь і навичок без урахування мотиваційно-ціннісної сфери особистості. Розуміння педагогічної компетентності як інтегрованої властивості педагога, яка передбачає сукупність знань, умінь, особистих характеристик, які необхідні для успішного викладання, вирішення складних педагогічних ситуацій, організація і проведення виховної роботи з метою забезпечення розвитку і саморозвитку особистості студентів. Напрямки удосконалення теоретичної моделі професійної педагогічної компетентності майбутніх педагогів ПТНЗ в умовах ВНЗ інженерно-педагогічного профілю.