Анотація 5.2

АНОТАЦІЯ

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити мету, зміст та способи організації цілеспрямованого процесу передачі та засвоєння студентами електромеханічних спеціальностей особливостей проведення експериментальних досліджень в процесі вивчення технічних дисциплін.


Зміст та виконаний обсяг роботи:

  1. Аналіз стану проблеми навчання студентів електромеханічних спеціальностей проведенню експериментальних досліджень в процесі вивчення технічних дисциплін
  2. Розробка методики навчання студентів електромеханічних спеціальностей проведенню експериментальних досліджень в процесі вивчення технічних дисциплін.
  3. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності розробленої методики навчання студентів електромеханічних спеціальностей проведенню експериментальних досліджень в процесі вивчення технічних дисциплін.

Результати:

  1. Визначено підходи до навчання студентів проведенню експериментальних досліджень в процесі вивчення технічних дисциплін.
  2. Розроблено алгоритми проведення експериментальних досліджень в процесі вивчення технічних дисциплін.
  3. Розроблено методику  навчання студентів електромеханічних спеціальностей проведенню експериментальних досліджень в процесі вивчення технічних дисциплін, яка дозволяє оптимізувати результати навчання (а саме, підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу технічних дисциплін студентами за умов реалізації методики цілеспрямованого та системного процесу передачі та засвоєння особливостей проведення експериментальних досліджень).
  4. Апробовано розроблену методику та експериментально доведено її ефективність при вивченні технічних дисциплін студентами електромеханічних спеціальностей.