Анотація 5.3

АНОТАЦІЯ

Мета дослідження - розробити, науково обґрунтувати й експериментально перевірити методику формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін у процесі спеціальної підготовки.


Зміст та виконаний обсяг роботи:

  1. Аналіз стану проблеми формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін у процесі спеціальної підготовки.
  2. Розробка методики формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін у процесі спеціальної підготовки.
  3. Дослідно-експериментальна перевірка розробленої методики формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін у процесі спеціальної підготовки

Результати:

  • встановлено етапи педагогічного проектування (прогнозування, моделювання, програмування, планування, конструювання, рефлексія, проектування) для викладачів технічних дисциплін різних категорій та розкрито їхній зміст;
  • визначено передумови формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін, якими є технічні, педагогічна й психологічна науки, представлені досягненнями з питань формування змісту навчання, підходів до навчання дорослих (андрагогічний, акмеологічний, особистісний, сінергетичний, футурологічний, диференціації, індивідуалізації), формування колективу, особливостей впливу на психологічні характеристики людини в період навчання;
  • побудовано модель формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін з урахуванням таких факторів, як мета, мотив, стаж, базова освіта, освітній, освітньо-кваліфікаційний рівні та спеціальність тих, кого навчають, інтерес;
  • розроблено методику формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін, в основі якої знаходиться нормативний та варіативний компоненти змісту навчання та механізм поступової диференціації й індивідуалізації засвоєння питань педагогічного проектування.