Анотація 5.4

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – оцінювання якості навчання магістрантів комп’ютерного профілю спеціальності «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

Предмет дослідження - процес створення моделі оцінювання якості навчання магістрантів комп’ютерного профілю спеціальності «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування і розробка нейроно-мережної моделі оцінювання результатів навчальної діяльності магістрантів комп’ютерного профілю; аналіз розробленої моделі на підставі її експериментальної перевірки з метою удосконалення.

Гіпотеза дослідження - рівень достовірності оцінювання результатів навчальної діяльності магістрантів комп’ютерного профілю спеціальності «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» можна підвищити, якщо розробити та реалізувати нейроно-мережну модель оцінювання.

Завдання дослідження.

1.  Здійснити модельний підхід до оцінювання результатів навчання магістрантів комп’ютерного профілю.

2. Теоретично обґрунтувати створення нейроно-мережної моделі оцінювання результатів навчання майбутніх магістрантів професійного навчання комп'ютерного профілю:

а) формування вимог до вибору основних параметрів моделі оцінювання якістю навчання;
б) розробка моделі нейронної мережі MLP ;
в) застосування адаптаційних алгоритмів функціювання нейронної мережі;
г) розробка критеріїв ефективності  MLP.

3. Розробити заходи організаційного характеру при виборі найважливіших компонентів нейроно-мережної моделі оцінювання результатів навчання майбутніх магістрантів професійного навчання комп'ютерного профілю.

4. Провести педагогічний експеримент з оцінки нейроно-мережної моделі оцінювання результатів навчання майбутніх магістрантів професійного навчання комп'ютерного профілю.