Анотація 5.6

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – самостійна робота студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з дисципліни «Опір матеріалів».

Предмет дослідження – методи підвищення ефективності самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з дисципліни «Опір матеріалів».

Мета дослідження – розробити методику підвищення ефективності самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з дисципліни «Опір матеріалів».

Завданнями дослідження є:

- дослідження шляхів підвищення ефективності самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння матеріалу.
- побудова логічно послідовної структури навчального матеріалу для самостійної роботи студентів по визначених дисциплінах,
- розробка принципів відбору навчального матеріалу для самостійної роботи студентів,
- розробка критеріїв оцінки ефективності самостійної роботи студентів,
- розробка тесту для об’єктивного контролю ефективності самостійної роботи студентів,
- розробка загальних принципів організації самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей,
- розробка методичних рекомендацій з самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з дисципліни «Опір матеріалів».