Анотація 5.7

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – процес підготовки робітників у професійно-технічних училищах в Україні.

Предмет дослідження – методика організації виробничої практики в професійно-технічних училищах швейного профілю в Україні.

Мета дослідження – на основі аналізу історійко-педагогічної літератури, архівних матеріалів, сучасних монографічних видань проаналізувати методику організації професійно-практичної підготовки робітників швейного профілю у період виробничої практики,узагальнити досвід її організації в Україні та визначити напрями її оптимізації.

Гіпотеза дослідження містить припущення про те, що якість професійно-практичної підготовки майбутніх робітників швейного профілю можна підвищити, якщо будуть запропоновані на науковій основі напрями оптимізації методики організації виробничої практики, що спрямовані на формування і розвиток професійних вмінь та навичок у учнів та підвищення їх професіоналізму.

Завдання дослідження:

  1. Систематизувати погляди українських та зарубіжних педагогів на мету, завдання, функції, зміст та форми організації виробничої практики у професійно-технічних училищах.
  2. Виявити етапи та тенденції становлення та удосконалення виробничої практики, особливості її організації у професійно-технічних училищах швейного профілю в контексті розвитку професійно-технічної освіти в Україні.
  3. Визначити та охарактеризувати напрями оптимізації методики організації професійно-практичної підготовки майбутніх робітників швейного профілю у період виробничої практики.
  4. Експериментально перевірити ефективність застосування визначених напрямів оптимізації методики організації професійно-практичної підготовки майбутніх робітників швейного профілю у період виробничої практики.
  5. Розробити методичні рекомендації щодо використання напрямів оптимізації методики організації професійно-практичної підготовки майбутніх робітників швейного профілю у період виробничої практики.