Анотація 5.8

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів для системи професійно-технічної освіти.

Предмет дослідження – методика формування математичних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів.

Метою дослідження є розробка та теоретичне обґрунтування цілей, змісту, методів, засобів і технологій формування математичних знань та умінь у майбутніх інженерів-педагогів.

Завдання дослідження:

  • розробка між предметної структурно-логічної схеми дисципліна «Вища математика» для спеціальностей: 7.01010435, 6.01010034, 6.051602,
  • розробка змісту математичних розділів загальнонаукових, загально технічних, технічних та спеціальних дисциплін дисципліна «Вища математика» для спеціальностей,
  • розробка схеми використання математичних методів при підготовці студентів протягом всього періоду навчання,
  • дослідження і розробка методів розв’язання задач з курсу вищої математики з використанням ПК,
  • розробка комплектів задач з різних розділів вищої математики на ПК.