Анотація 5.9

АНОТАЦІЯ

При викладанні дисципліни «Фізика» викладачі стикаються з тим, що студенти з великими труднощами сприймають матеріал курсу загальної фізики. Використання у фізиці моделей, що застосовують ідеалізовані (абстрактні) поняття, впливають на виникнення у студентів психологічного бар’єру, що перешкоджає сприйманню понять, законів і методів фізичних досліджень. Значний інтерес представляє детальне вивчення цих психологічних проблем, загострення уваги викладачів на цих проблемах, пошук методів подолання такого психологічного бар’єру.

Крім того при викладанні та вивченні дисципліни «Фізика» виникає ряд філософських проблем, яким  зараз, на відміну від попередніх часів, у навчальних програмах цієї дисципліни не приділяється належна увага. Але ці питання дуже важливі з методологічної точки зору.