Анотація 5.10

АНОТАЦІЯ

Метою створення посібника є надання допомоги студентам практично оволодіти нормами української літературної мови. У ньому розглядаються особливості вживання термінів, виробничо-професійних конструкцій у професійних текстах, особливості використання номенклатурних назв, числівників та вживання граматичних форм іменників, прикметників, займенників, дієслівних форм у професійному мовленні, синтаксичні особливості текстів професійного характеру. Вміщено систему вправ і завдань н закріплення вивченого матеріалу, словник термінів. Ця робота сприяє якісному засвоєнню дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».