Анотація 5.10.1

АНОТАЦІЯ

Головним завданням викладання іноземної мови у ВНЗ є підготовка студентів, які вміють на практиці застосовувати отримані знання. У роботі розглядаються нові технології в навчанні. Подається система тестів, необхідних для активного оволодіння мовою. Послідовність професійно-орієнтованих завдань базується на основі загально-дидактичних принципів при навчанні іноземної мови: аудіювання, мовлення, читання, письмо. Автор пропонує використовувати цю роботу у формуванні мовної компетенції студентів, рівня сформованості їх рецептивних та репродуктивних лексичних та граматичних умінь.