Анотація 5.12

АНОТАЦІЯ

У цьому педагогічному питанні враховані особливості підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання. Завдання спрямовані на підвищення якості підготовки майстрів виробничого навчання за відповідним профілем, виховання у студентів самостійності, відповідальності, вміння професійного спілкування. Пропонуються завдання, які безпосередньо стосуються використання навчальних технологій для формування нового типу кваліфікованого робітника. Розроблена тематика і завдання для курсових робіт відповідно до профілю навчання, де враховуються знання і пізнавальна діяльність студентів з блоку теоретичних дисциплін та професійні знання і навички при роботі над спеціальною частиною курсової роботи. Цей досвід апробовано і впроваджено у навчальну діяльність.