Анотація 5.13

АНОТАЦІЯ

Актуальним на сьогодні є питання якісної організації самостійної роботи через відведення певної частини матеріалу з кожної навчальної дисципліни на самостійне вивчення. Керівником пропонується застосування творчого підходу задля ефективного самостійного опрацювання студентами матеріалу, а саме, об’єднання самостійних робіт з декількох дисциплін в одну із залученням інформаційно-комунікативних технологій. Досліджено виконання самостійних робіт через між предметні зв’язки з ряду дисциплін. Студент виконують поставлені завдання, використовуючи матеріали з різних дисциплін, як суспільного циклу, так і з дисциплін спеціального циклу. Результатом такого підходу є правильна організація вільного часу, можливість обрання форм роботи, прояв та розвиток творчого потенціалу студентів, здійснення мііжпредметних зв’язків, виключення механічного вивчення матеріалу, сприяння якісному і узагальненому засвоєнню знань, розвитку комунікативних здібностей та професійних якостей у майбутніх педагогів.