Анотація 5.15

АНОТАЦІЯ

Формування фахових компетенцій інженерів-педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) зумовлена суперечностями між:

  • необхідністю формування фахових компетенцій інженерів-педагогів й обмеженими можливостями такого процесу під час використання традиційних засобів і моделей підготовки студентів;
  • високим ступенем розвитку засобів ІКТ та недостатнім рівнем їх використання у процесі формування фахових компетенцій фахівців педагогічних ВНЗ;
  • інтегрованою підготовкою майбутніх інженерів-педагогів і відсутністю в ній орієнтації на використання ІКТ в процесі формування фахових компетенцій.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в:

  • визначенні проблеми формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів як основи для їх успішної професійної діяльності,
  • уточненні поняття «фахові компетенції інженера-педагога»,
  • визначенні структури фахових компетенцій майбутнього інженера-педагога;
  • визначенні критеріїв та показників розвитку фахових компетенцій майбутнього інженера-педагога;
  • виявленні умов формування фахових компетенцій інженера-педагога засобами ІКТ.