Анотація 5.21

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – вивчення загальноінженерних дисциплін студентами інженерно-педагогічних спеціальностей у Слов’янському відокремленому підрозділі електротехнологічного факультету УІПА.

Предмет дослідження – методика використання електронних навчальних курсів при вивченні загальноінженерних дисциплін студентами інженерно-педагогічних спеціальностей.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику використання електронних навчальних курсів при вивченні загальноінженерних дисциплін студентами інженерно-педагогічних спеціальностей.

Гіпотеза дослідження – навчальна ефективність засвоєння загальноінженерних дисциплін студентами інженерно-педагогічних спеціальностей може бути суттєво підвищена за умов використання у навчальному процесі електронних курсів.

Завдання дослідження:

  • проаналізувати вплив електронних навчальних курсів на підвищення ефективності навчання студентів загальноінженерним дисциплінам,
  • розробити електронні навчальні курси з загальноінженерних дисциплін,
  • розробити методику використання електронних навчальних курсів при вивченні загальноінженерних дисциплін,
  • розробити та експериментально перевірити методику визначення педагогічної ефективності використання електронних навчальних курсів при вивченні загальноінженерних дисциплін.