Анотація 5.22

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх педагогів вищого технічного навчального закладу.

Предмет дослідження – методи формування практичної спрямованості підготовки майбутніх педагогів вищого технічного навчального закладу.

Мета дослідження – утворення системи методів формування практичної спрямованості підготовки майбутніх педагогів вищого технічного навчального закладу.

Гіпотеза дослідження – підготовка майбутніх педагогів вищого технічного навчального закладу (ВТНЗ) буде більш успішною, якщо:

  • використовувати практичні методи професійної підготовки майбутніх педагогів,
  • скоригувати внутрішню мотивацію майбутніх педагогів до навчання,
  • застосовувати особистісно-орієнтований підхід у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів,
  • створити систему методів формування практичної спрямованості підготовки майбутніх педагогів ВТНЗ та модель управління нею.