Анотація 5.34

АНОТАЦІЯ

Проблема формування професійних інтересів у студентів у всьому її розмаїтті як у педагогічній теорії, так і навчально-виховній практиці є однією з найактуальніших. Аналіз психолого-педагогічних досліджень показує, що в підготовці майбутнього вчителя технологій є всі можливості для вдосконалення і створення нових ефективних засобів розвитку професійного інтересу студентів, для виявлення тенденції і закономірностей, які допомагають спрямовувати навчальну і виховну роботу студента, його потреби.

Інтерес до техніки, історії її розвитку є одним із найзначніших факторів успішного засвоєння студентами професійних знань у сфері виробництва, що складає специфічні прийоми, характерні для тієї чи іншої галузі знань. Проте проблема формування професійних інтересів майбутніх вчителів технологій у процесі вивчення історії техніки та виробництва, як складових їх фахової підготовки на сучасному етапі розвитку вищої педагогічної освіти є недостатньо розробленою та потребує всебічного, комплексного вивчення і обґрунтування моделі вивчення майбутніми педагогами історичних аспектів розвитку виробництва.

Актуальність проблеми, її недостатня вивченість та рівень наукової розробки зумовили вибір цієї теми дослідження. Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування професійного інтересу майбутніх учителів технологій у процесі вивчення історії техніки та виробництва.