Анотація 6.1

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – нові інноваційні технології у вищій школі.

Предмет дослідження – культура реалізації соціально-психологічних механізмів навчання у вищій школі.

Мета дослідження – аналіз стану проблем, обґрунтування, розкриття її соціально-психологічної сутності, а також перевірки на валідність показників соціально-психологічних механізмів навчання у вищій школі за новими інноваційними технологіями та рівня готовності працювати за цими програмами викладачів сучасних ВНЗ; відпрацювання в дослідженні процесу впровадження комплексного підходу до розробки моделі та цільової інтерактивної програми соціально-психологічної підготовки суб’єктів педагогічного процесу стосовно спеціально створених нових психолого-педагогічних технологій.

Гіпотеза дослідження – положення, що особливості функціонування соціально-психологічних механізмів навчання у вищій школі за новими інноваційними технологіями дозволяють розв’язати низку актуальних проблем соціальної психології, психології спілкування, педагогічної психології і психології особистості, теорії управління.

Проект присвячено розробці соціально-психологічних механізмів навчання у вищій школі за новими інноваційними технологіями та їх впровадження в соціально-культурне та освітнє середовище. До основних завдань проекту належить: дослідження соціально-психологічних механізмів, що виникають у процесі навчання у вищій школі на підставах партнерської взаємодії суб’єктів педагогічної діяльності.