Анотація 6.2

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – розвиток професійного мислення учнів ПТНЗ.

Предмет дослідження – психологічні умови успішного розвитку професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевірці психологічних умов успішного розвитку професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю; розробці методичних рекомендацій для викладачів спеціальних дисциплін (майстрів виробничого навчання) щодо стимулювання розвитку професійного мислення учнів.

Гіпотеза дослідження – розвиткові професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю істотно сприятиме:

  • систематичне використання на заняттях зі спеціальних дисциплін комплексу ускладнених навчальних задач професійного спрямування, створених за допомогою програмного забезпечення;
  • готовність викладачів спеціальних дисциплін і майстрів виробничого навчання до стимулювання розвитку професійного мислення учнів.

В ході дослідження розроблено та апробовано технологію розвитку професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю, яка містить комплекс ускладнених навчальних задач професійного спрямування, створених за допомогою програмного забезпечення, та рекомендації щодо організації роботи з комп’ютерною програмою. Підготовлено та впроваджено методичні рекомендації для викладачів спеціальних дисциплін (майстрів виробничого навчання) щодо стимулювання розвитку професійного мислення учнів ПТНЗ.