Анотація 6.3

АНОТАЦІЯ

Сутність, різновиди та ретроспективний аналіз поняття «нестандартний урок» як організаційної форми проведення занять в умовах ПТНЗ. Методика підбору форми уроку (з огляду на його зміст, мету, вікові особливості учнів) в системі ПТНЗ та шляхи підвищення ефективності застосування сучасних технічних засобів навчання на уроках праці. Напрямки підвищення якості проведення нестандартних уроків та педагогічні прийоми активізації зацікавленості учнів змістом навчального матеріалу. Нетрадиційні уроки в системі інтерактивних методів та дидактичних технологій навчання у навчально-виховному процесі ПТНЗ.

Дослідження етимології понять "технологія", "технологія навчання", "технологія в освіті". Технологія навчання як застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. Поняття "технологія освіти" і використання програмного навчання (обчислювальної техніки у навчанні).

Моделювання технології процесу навчання у відповідності із запланованими цілями в системі ПТНЗ. Моделювання та методики розробки авторської педагогічної технології із застосуванням нестандартних уроків. Діагностика ефективності застосування нестандартних уроків у навчально-виховному процесі ПТНЗ. Створення навчального дистанційного курсу «Застосування нестандартних уроків в умовах навчально-виховного процесу ПТНЗ».