Анотація 7.3

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – студентська молодь, що навчається у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Предмет дослідження – процес виховання духовної особистості у вищій школі в умовах глобалізації сучасного суспільства.

Мета дослідження – розробити теоретико-методологічні засади формування духовної особистості на науково-методичний інструментарій вимірів оцінки духовності студентської молоді, розробити теоретичну модель духовної особистості студентів та наукові технології її формування у процесі освітньої, культурно-дозвіллєвої, виховної діяльності у вищій школі в умовах трансформації українського суспільства.

Гіпотеза дослідження – ефективність процесу виховання духовності, формування духовної особистості, духовного розвитку студентської молоді у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації залежить від: рівня розробки теоретико-методологічних засад формування духовної особистості, розробки науково-методичного інструментарію вимірів оцінки духовності студентської молоді та впровадження його в практику ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, розробки наукових технологій  формування духовної особистості студентів у процесі освітньої, культурно-дозвіллєвої, виховної діяльності у вищій школі в умовах трансформації українського суспільства.