Анотація 7.5

АНОТАЦІЯ

Стратегічне планування і політика формування прихильності до здорового способу життя у майбутніх інженерів-педагогів в умовах ВНЗ України. Методичний супровід впровадження освітніх здоров’язберігаючих технологій в умовах ВНЗ інженерно-педагогічного профілю.

Аналіз психолого-педагогічних і правових аспектів формування прихильності до здорового способу життя в умовах ВНЗ інженерно-педагогічного профілю. Дослідження ролі науково-педагогічного працівника у формуванні прихильності до здорового способу життя студентів в умовах вищого навчального закладу інженерно-педагогічного профілю. Акмеологічні аспекти попередження здоров’яруйнівної поведінки майбутніх інженерів-педагогів.

Теоретичний аналіз змісту акмеологічної готовності науково-педагогічних працівникіцв ВНЗ інженерно-педагогічного профілю щодо формування у студентів здоров’язберегаючого світогляду та переконань у необхідності дотримання принципів здорового способу життя, створення внутрішнього переконання в його перевагах. Аналіз особливості педагогічних закономірностей навчання студентів як дорослих під час проектування і навчально-методичного супроводу здоров’язберігаючих освітніх технологій. Психолого-педагогічні аспекти мінімізації мотивації майбутніх інженерів-педагогів до здоров’яруйнівної поведінки.