Анотація 8.2

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – сучасна освіта.

Предмет дослідження – філософія освіти та обумовлені нею освітні технології.

Мета дослідження – пошук та оцінка методології, суб’єкта, об’єкта, цілей та засобів освіти у сучасних умовах.

Гіпотеза дослідження – соціальні та індивідуальні потреби в освіті відображаються у філософії освіти, що визначає особливості педагогіки.

Завдання дослідження: проаналізувати сучасний стан освіти, виявити суперечливість вимог до освіти, виказати альтернативність відображень вимог до освіти у філософії освіти, виявити різноманітність уявлень про суб’єкт та об’єкт освіти у філософії освіти, показати залежність змісту та предметного складу освіти від філософії освіти, надати порівняльний аналіз критеріїв оцінок методик і освітніх технологій, проаналізувати тенденції засобів та мови освіти в умовах інформаційних мереж, що поширюються, визначити риси культури освіти, з’ясувати частки індивідуалізму та колективізму в освіті, яка є конкуруюча.