Анотація 8.8

АНОТАЦІЯ

Дослідження шляхів подолання проявів девальвації загальнолюдських гуманістичних цінностей та національного нігілізму, відірваності освіти від національних джерел в умовах навчально-виховного процесу ВНЗ інженерно-педагогічного профілю.

Підвищення якості інженерно-педагогічної освіти на основі прогресивних освітніх концепцій та впровадження нових інноваційних освітніх технологій. Удосконалення нової правової та нормативної бази інженерно-педагогічної освіти. Дослідження напрямків удосконалення системи професійної освіти в України. Аналіз шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах ПТНЗ. Удосконалення форм педагогічної діагностики знань, умінь і навичок студентів під час проходження педагогічної практики в умовах ПТНЗ.