Анотація 8.9

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – вплив університетської освіти на формування управлінської еліти.

Предмет дослідження – сучасні підходи до визначення еліти, існуючої теорії еліт, вплив сучасних тенденцій глобалізації та інформатизації суспільства на процес підготовки управлінської еліти, а також роль аксіологічних аспектів в моделі підготовки.

Мета дослідження – аналіз вітчизняного та світового досвіду підготовки управлінської еліти, вивчення впливу на цей процес сучасних чинників глобалізації та інформатизації суспільства, розробка рекомендацій до концепції впливу університетської освіти на формування управлінської еліти.

Гіпотеза дослідження – сприяння розвитку лідерського та інноваційного потенціалу, сприяння розвитку важливих якостей майбутніх лідерів, використання наробки акмеології, проведення соціологічного моніторингу протягом певного часу дозволить нам оперативно отримувати дані про життєвий шлях випускників університету.

Основні проблеми, на вирішення яких спрямовано дослідження: аналіз сучасних концепцій еліти, вимог інформаційного суспільства до нової структури якостей управлінської еліти, необхідність врахування процесу устарювання знань та впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у повсякденне життя, в тому числі – у навчальний процес; аналіз основних тенденцій у реформуванні вищої освіти, узагальнення досвіду кращих університетів світу у справі підготовки управлінської еліти.

В результаті дослідження виявлені найбільш істотні чинники формування еліти, що пов’язані із сучасним станом суспільства, що трансформується, надані рекомендації щодо концепції, змісту та форм підготовки еліти в університетах.