Дисертації та автореферати
ПІБ


Назва


Спеціальність


Дисертація


Автореферат


Мандрик Яна Сергіївна


Формування професійної готовності майбутніх диспетчерів координаційного центру пошуку та рятування

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Дисертація


Автореферат


Швецова Ганна Андріївна


Методика навчання основ комп’ютерної графіки майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) Дисертація


Автореферат


Ожга Михайло Михайлович


Методика навчання систем 3d проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) Дисертація


Автореферат