Наукові дослідження

 У січні 2015 року на кафедрі педагогіки та методики професійного навчання розпочато науково-дослідну роботу за темою «Теоретико-методичні засади застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх педагогічних працівників у галузі професійно-технічної освіти», яка реалізується на основі проектного підходу. Тим самим активізується виконання статті 68 «Організаційні форми провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності» Закону України «Про вищу освіту», у якій зазначено, що наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність повинна проводитись таким чином, щоб довести результати наукової і науково-технічної діяльності вищого навчального закладу до стану інноваційного продукту та його подальшої комерціалізації. У виконанні теми беруть участь 24 провідних викладача кафедри.