Майстер класи для викладачів академії
У травні 2015 року провідними викладачами кафедри педагогіки та методики професійного навчання було проведено серію майстер класів для професорсько-викладацького складу академії за темами «Навчальний тренінг як основа формування компетенцій сучасного фахівця» (проф. Л.В. Штефан), «Використання кейс-методу в професійній підготовці інженерів-педагогів» (доц. С.А. Лисенко ), «Ресурси збереження професійної працездатності викладачів» (доц. І.П. Чепурко), «Методи вивчення особистості студента як основа організації особистісно орієнтованого навчання» (В.Б. Бакатанова), «Методика розробки різнорівневих контрольних питань» (доц. В.В.  Бєлікова).