Поглиблене вивчення іноземної мови для забезпечення права студентів на міжнародну мобільність

Вченою радою УІПА затверджена комплексна програма з вдосконалення викладання іноземної мови в академії. Ця програма передбачає вивчення іноземної мови студентами протягом всього терміну навчання.

На виконання цієї програми було переглянуті робочі програми навчальних курсів з іноземної мови. На першому і другому курсах збільшено кількість очних занять з 2-х до 4-х годин на тиждень. Основну увагу приділено розвитку розмовної мови у студентів. На кафедрі створено комп'ютерний клас, оснащений навчальними програмами іноземних мов.

На першому курсі навчальні групи формуються залежно від рівня шкільної підготовки. Створена група для поглибленого вивчення іноземної мови.

Викладачі кафедри іноземної мови академії пройшли стажування за системою Британської Ради та отримали відповідні сертифікати, а також взяли участь у методичному семінарі англійською мовою «Мотивація в навчанні іноземних мов».

Протягом 2014/2015 н.р. було проведено багато заходів, які сприяють популяризації вивчення іноземних мов (студентські олімпіади з іноземної мови, студентська конференцію з англійської мови, концерт на іноземних мовах, присвячений Дню Європи, участь в науково-практичних конференціях з іноземної мови, які проводилися в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди та ХНУ ім. Каразіна).

На більшості кафедр академії в навчальний процес впроваджено елементи навчання, які сприяють підвищенню рівня знань іноземної мови:

- окремі магістерські, курсові роботи та дипломні проекти виконуються і захищаються на іноземних мовах в присутності викладачів кафедри іноземних мов, анотації до курсових і дипломних робіт усіма студентами в обов'язковому порядку виконуються іноземною мовою;

- окремі лекції по спеціальних дисциплінах проводяться іноземною мовою (проф. Рябчиков М.Л., проф..Фідровська Н.М., проф.. Прохорова В.В., доц. Купріянов О.В., доц. Оболенська Т.О.,доц. Павлова Г.О, доц. Геращенко І.О.) та окремі завдання по спеціальних дисциплінах виконуються іноземною мовою;

- проводяться презентації іноземною мовою. Крім того, кафедрою іноземних мов академії організовані курси англійської мови для викладачів усіх кафедр академії.