Забезпечення права студента на міжнародну академічну мобільність

Відповідно до статті №75 Закону України «Про вищу освіту» в УІПА ведеться робота зі збору, обробки та розповсюдження інформації серед студентів академії щодо відкритих конкурсів для отримання грантів на навчання та стажувань студентів закордоном.

 

З метою визначення шляхів інтеграції УІПА в міжнародний освітній простір було проведено соціологічне дослідження «Можливості міжнародної студентської мобільності в УІПА», ґрунтуючись на результатах якого, розроблено 2 ознайомчі тури по ВНЗ Польщі та Словацької республіки. Тури до європейських ВНЗ, що було розроблено відділом міжнародних освітніх програм маркетингу та кар’єри з урахуванням можливостей та уподобань студентів,спрямовані на ознайомлення з системою вищої освіти та культурою європейських країн, а також ознайомлення з програмами навчання і практик. Ознайомчі тури по ВНЗ Польщі та Словацької республіки надають студентам та викладачам випускаючих кафедр можливість встановити контакти для проходження магістерської практики у європейських ВНЗ згідно нововведенням у навчальні плани 2015-16 навчального року.

 

Навчання студентів академії в закордонних ВНЗ в рамках укладених договорів

  • Студенти технологічного факультету академії навчаються у докторантурі та магістратурі Технічного університету (м. Ліберець, Чеська Республіка).
  • Студенти академії проходили педагогічну практику в Гянджинському технологічному коледжем, якій входе до структури Азербайджанського технологічного університету.
  • Студенти спеціальностей «Професійна освіта. Дизайн», «Професійна освіта. Економіка» проходили педагогічну практику в коледжі Технологій і бізнесу в м. Прешов, Словаччина (Stredná odborná škola podnikania, Prešov).