Система управління якістю УІПА
На виконання статті 16 Закону України "Про вищу освіту"

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) стала одним із перших ВНЗ України, який розробив власну систему управління якістю (СУЯ), у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2000. Сертифікат видав орган з сертифікації УКРСЕРТ, акредитований в національній системі сертифікації УкрСЕПРО.

У квітні місяці цього року УІПА пройшла ресертифікацію СУЯ на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Сертифікат видав орган с сертифікації РОСУКРСЕРТ, акредитований в національному агентстві акредитації України (НААУ).
Система управління якістю Української інженерно-педагогічної академії базується на таких принципах:

  1. Орієнтація на замовника. З метою реалізації даного принципу в УІПА визначено замовників освітніх послуг, якими є: абітурієнти, студенти, їх батьки, організації-роботодавців, МОН України, слухачі курсів, аспіранти (докторанти) тощо; розподілено відповідальність за виявлення їх вимог та потреб; визначено шляхи встановлення зворотного зв’язку з замовниками; передбачено дії  у випадку їх незадоволеності.
  2. Лідерство. Керівництво УІПА забезпечує єдність цілей і напрямків розвитку академії, створює внутрішнє середовище, яке дозволяє усім працівникам бути повною мірою зацікавленими в досягненні цілей у сфері якості;
  3. Залучення співробітників. З метою реалізації даного принципу в академії визначено відповідальність кожного працівника та його особистий внесок у досягнення поставлених цілей; розроблено систему мотивування працівників для належного виконання ними поставлених завдань;
  4. Процесний підхід. Згідно з даним принципом, будь-який вид діяльності в академії розглядається як процес, який за допомогою необхідних ресурсів перетворює вхідні дані (вимоги замовника) на вихідні (якість наданих послуг).
  5. Системний підхід. Для визначення процесів СУЯ було встановлено вхідні  та вихідні інформаційні і матеріальні потоки, які забезпечили встановлення зв’язків між процесами та управляння ними як єдиною системою, що сприяє результативності та ефективності її функціонування;
  6. Постійне покращення реалізується за допомогою проведення внутрішніх аудитів, моніторингу та кількісної оцінки процесів, моніторингу якості освітніх послуг, критичного аналізування з боку керівництва, запровадження коригувальних та запобіжних дій;
  7. Прийняття рішень на підставі фактів забезпечується систематичним проведенням об’єктивних внутрішніх перевірок,  оцінюванням процесів, моніторингом якості освіти;
  8. Взаємовигідні відносини з постачальниками. Академія співпрацює з своїми постачальниками (ЗОШ, ВНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації, підприємства, субпідрядні організації тощо) з усвідомленням залежності одне від одного, тому їх відносини базуються на взаєморозумінні потреб обох сторін.

 

Академія пропонує свій досвід на практичну і юридичну допомогу у розробці та впровадженні системи управління якістю надання освітніх послуг.